Ga door naar hoofdinhoud

The OptiPlex 755 is an energy-efficient desktop computer designed for businesses. It was released in mid 2007.

27 Vragen Bekijk alle

My computer wont display

the windows logo comes on and stop display on the monitor

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.

Hi @ibrahimmahama,

Try starting the PC in safe mode and check if you get a display OK.

If you do there's a driver problem, most likely the video drivers as there's no display

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe
Dit antwoord was oorspronkelijk aan een andere vraag gericht.

Well The main reason you get no display on your PC could be damaged or loosely connected cables. Other reasons may include incorrect display configuration, faulty or problematic GPU or RAM, incorrect BIOS configuration, faulty peripheral devices, or damaged PSU

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Hi @gtip,

The OP does get the Windows logo on startup but then nothing.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ibrahim zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 36