Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the 2015 Retina MacBook Air. Model A1534

281 Vragen Bekijk alle

How to turn on my MacBooks if the power button is not working

How can I turn on my MacBook if the power button is not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

@gabrielewing there are also power-on pads but for the location of those, we need to know exactly what board you have.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Remove the power adapter. Disconnect the battery from the logic board. Press and hold the power on button for 15 seconds. Reconnect the battery and then the power adapter. This should give you a spontaneous reboot.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gabriel Ewing zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 18