Ga door naar hoofdinhoud

The Chevrolet Cruze is a compact car made by the Chevrolet division of General Motors. The Cruze was first released in 2008 with a front-engine, front-wheel-drive layout.

34 Vragen Bekijk alle

Why do my belt keep shedding slowly

I been change my serpentine belt every year to 6month I don't understand why it keep shedding

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

pulley misalignment, the tensioner may be worn out.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Todd Alexander zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 73