Ga door naar hoofdinhoud

The WiFi Pineapple Enterprise is the enterprise edition of the WiFi Pineapple device. It is designed to provide automated WiFi auditing to large enterprise-grade networks.

1 Vragen Bekijk alle

Why is my red light keep blinking

My console blue and green lights are solid but the red light continue to blink,do advise.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Go to configuration section and click the LED tab. Look at the configuration per LED. By default it indicates an activity on the recon wifi wlan device.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Selwyn Mills zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 79