Ga door naar hoofdinhoud

I lost my phone password how to recover my password

forgotten the password what shall i do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 7
8 opmerkingen

I forget my pattern password and then I reset my phone when my phone is me to Put back the email I forget my email

door

Please recover my password

door

I was lost my phone realme c53

=== Update (08/09/23) ===

I was lost my phone realme c53

door

I miss my lock screen password

door

How to unlock password within in 10 munaye

door

3 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hi @debasutakele

Is there a Google account associated with the phone?

If so, access your phone's Google account online and reset the password for the phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe
  1. You will switch off the phone
  2. Then you will open your sim
  3. You will check their if they are hot so you can a ruff
  4. Then your phone is ok

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Forgot password

1 . Enter information

  1. Click ok
  2. Then got a email or OTP
  3. Enter the OTP
  4. Your phone is opened
  5. Enter a new password face password or fingerprint password

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Debasu Takele zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 8

Afgelopen 7 dagen: 45

Afgelopen 30 dagen: 308

Altijd: 1,674