Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

iPod not working without plugging inn the charger.

My ipod isn't working. Whenever I plug inn the charger the screen starts and when I take the charger out, the screen stops and becomes black and blank.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Sounds like a bad battery. You could look at the iPod Nano 2nd Generation Battery Replacement but it is not an easy repair by any means.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Aditya Chandra zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 29