Drawer does not open

drawer does not open

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi,

Not sure what you mean by "drawer".

Do you mean the door or the lower or upper dish racks?

Please verify the model number of the dishwasher?

door

Voeg een opmerking toe