Ga door naar hoofdinhoud

The Baby Lock Ellegante 2 is a compact version of an industrial embroidery machine, produced by Baby Lock.

16 Vragen Bekijk alle

Malfunction code TG-FM

Can’t sew with ellegante 2.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@tinyfeet Thread Guide Pulse Motor (TG-PM) is jammed. Check for bunched up threat or material that causes this. Now if we could only find out how to get at it. We are working on it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Debbie Lopez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 49