Ga door naar hoofdinhoud

Why will my device not turn on

when i plug my phone into power nothing works\

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

the samsung a series has alot of issues and most of them are motherboard related issues

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

My phone is dead how to turn on thi phone

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Thomas Lawley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 162