Ga door naar hoofdinhoud

Fix on stuck on Samsung boot logo

Stuck on boot Samsung logo

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @keishna

Try a power refresh and check if that resolves the problem.

Remove the back cover from the phone and then remove the battery

Press and hold the phone's Power On button for a full 30 seconds and then release it.

Reinsert the battery and replace the back cover and check if your phone now turns on OK.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Keishna zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 211