Replacing fuse on bubble lights

I have a set of bubble lights and went to replace the fuses. One has no metal connector. How can I replace that.

Thanks.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Can you upload a picture of your problem? Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

door

Voeg een opmerking toe