Ga door naar hoofdinhoud

Released July 12, 2002. Identified by model number K45SSWH.

34 Vragen Bekijk alle

Off on switch popping bck to on

When I try and turn my mixer off it keeps going back to the low speed. The lever (switch) keep popping back to on and will not stay in the off position.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I'm suspecting a bad speed governor. They can be repaired, but figuring out how they work is tricky.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

panway@frontiernet.net zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 34