How do I change the electrical harness to a 2015 f800r

I fried my electrical harness. How do I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

@sabenitz which harness? The main harness?

door

Voeg een opmerking toe