How to reinstall air vent nozzle

How do I reinstall drivers side air vent nozzle? It just pushed in.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe