Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the iPhone 6 Plus that was released on September 19, 2014. Model: A1522, A1524

1510 Vragen Bekijk alle

What's wrong with the screen and can it be fixed?

This is my daughter's phone when I went to charge it, the screen looked like this after the reboot. Can this even be fixed?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

the lcd panel is broken, the screen needs replaced

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

2 opmerkingen:

iPhone 6 Plus Vervanging van het LCD-scherm en de digitizer

This is the complete guide to help you with the replacement.

door

@honakrisi why are you putting this comment on my answer

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Janell Pennebaker zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 24