Ga door naar hoofdinhoud

This is the 8-inch version of the smaller Fire 7. It includes 1.5 GB of RAM, a faster processor, and an HD display. The Fire HD 8 was released on June 7th, 2017.

22 Vragen Bekijk alle

How to connect with cloudLibrary

Why won't my HD8 download cloud library app?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi,

Here's a link that may help to check if your tablet is compatible and if so how to install the app.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris Hanson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 100