Ga door naar hoofdinhoud

Black plus Decker HSV420 vacuum - Charger

HI ,

I am looking for charger ( power cord) for this model HSV420(Black plus Decker HSV420 vacuum), Can you please share the link where i can order the charger

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi,

The part number for the charger is 5140186-20

Here's a supplier but it may depend on where you are if they're suitable or not.

Search online using the part number only to find suppliers that suit you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Thanks Jayeff, Let me check and order.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kavitha arumugam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 154