Ga door naar hoofdinhoud

Repair and troubleshooting guides for the Rug Doctor Wide Track carpet extractor with model number 95371. This carpet cleaner was first made in 2016.

4 Vragen Bekijk alle

What is the part number for the motor brushes?

looking for part number of brushes for vacuum motor

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

I can't find a single part number or listing for the brushes alone...

There are however complete motor kits listed (eBay) for $80-$100-ish

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

try searching for this

"carbon motor brushes by size"

and find a match by size

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

CHRISTOPHER zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 47