Why is my concentraters alarms going off after 10 minutes

Alarm goes off after 10 minutes of usage. What can i do to fix the problem

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

mntgurl53 what is the exact model of your Respironics?

door

Voeg een opmerking toe