Ga door naar hoofdinhoud

I have a black and Decker BDH2000PLK rechargeable portable hand vac

It will not take a charge. Is the battery pack replaceable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Did you try contacting B&D? Customer service could probably send you a new battery (or if you're lucky, a new vacuum)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

@jewski79 here is a video on how to get to the battery. You can rebuild the battery but Black and Decker does not carry complete assemblies etc. Keep it out of the landfill and rebuild it. It can be done

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robert Jarosz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 158