back plate falling off

can some one please help me fix it or install a new one

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

2 opmerkingen:

Can you please add an image of how it looks?

Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

door

it completly fell off

door

Voeg een opmerking toe