Ga door naar hoofdinhoud

The Series II Discovery debuted in autumn 1998 and in the US in 1999.

6 Vragen Bekijk alle

How to replace the motor blower?

Motor blower is making a noise when air is pushed out.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi,

Here's an image of the procedure from the Land Rover Discovery Series II service manual, to remove/replace the blower motor,

Block Image

(click on image to enlarge).

Hopefully this is of some help.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Stephanie Metayer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 271