Ga door naar hoofdinhoud

A color version of the Nintendo Game Boy, released in 1998. Repair of this device is straightforward.

64 Vragen Bekijk alle

need to replace the gameboy color screen len how can I do it

i just broke the screen len it broke in one big crack in the len it work fine it just the len but it just need the screen len how i shoold i replace it and not brake it more and the backlight

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

Do you mean the LED screen itself, or the front panel in front of the screen?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

it the front panel that is broken

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

So their is actually a really good guide that shows how to replace the front panel. The guide does have you remove the innards, but in all reality you just need to follow steps 7 and 8. I'll link it here for you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Oscar Kniepkamp zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 29