Ga door naar hoofdinhoud

The Ford Fiesta is a subcompact car (B-segment in Europe) manufactured by the Ford Motor Company since 1976.

23 Vragen Bekijk alle

The car is overheating

Ford fiesta 1.4 2007 model , i took out the head becouse it had a problem with the no.3 valve, and when i put it back it is overheating , i don't know how to bleed it.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Here’s an image taken from the 2007 Ford Fiesta service manual that shows how to drain, fill and bleed the cooling system.

Block Image

(click on image to enlarge)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mzamo Mhlongo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 28

Altijd: 502