Ga door naar hoofdinhoud

Repair and service information related to the ResMed VPAP Auto 25 CPAP machine.

2 Vragen Bekijk alle

Receiving system error 1018

Receiving System error 1018 to call service. Unplugged and waited 5-10 minutes, machine still doesn’t work.

Thank you,

Camille Kutis

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@corkie The following message is displayed on the LCD: "SYSTEM ERR 1018 Call service!"

The error is a Flow sensor fault. The solution is to Replace flow sensor. You can download the service manual from this page ResMed VPAP Auto 25 Repair to work on your CPAP. Ultimately you do want somebody (preferably a BioMed person) look it over after you do your repair.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Camille Kutis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 381