Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A40 was released in April 2019.

31 Vragen Bekijk alle

My charger has drained the power from my phone

My A40 had 35% last night so I plugged it in to charge. It said 6 hrs + to charge so I left it overnight (the fast charge has stopped working recently) this morning it is dead and won't turn on, when I plug it in the circle with lightning flash pops up for a few seconds this disappears

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @sanbyrne ,

This link may be of some help.

Samsung A40 (UK) won't charge

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sandra Byrne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 65