Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy smartphone featuring a large display , and large font size.

49 Vragen Bekijk alle

como desmontar samsung GT19082L

como desmontar samsung GT19082L

Google Translation

how to disassemble samsung GT19082L

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

@oncell that should be a GT-i9082L

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@oncell this should work for your phone since it is identical to the GT-i9082 with the exception of the differences in the 3G band

Samsung GT I9082 Repair Assembly, Disassembly

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

SIDNEI zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 31