Ga door naar hoofdinhoud

My type c port is faulty

My type c port has become faulty. I need to disassemble the phone to get to the port to solder a new one in. Thanks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @cschultz7 ,

It may be quicker and easier to replace the USB charge board (supplier example only)

Here’s a M30 display replacement video that may help to gain access.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

2 opmerkingen:

Thanks for your help. Much easier than I thought !

door

All fixed now thanks so much. Awesome and quick help.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris L Schultz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 425