My printer is not executing any commands

My printer is not executing any commands and the green and orange lights are blinking?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe