Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for the 2020 refresh of the MacBook Air. Released in March 2020.

44 Vragen Bekijk alle

Thin lines on screen then black screen

When turning the laptop on thin lines appear and the screen works for a second then goes black.

Block Image

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If your machine is still under warranty I would take it to Apple ASAP. If you need the data reach out to Rossmann Repair.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew Benson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 74