Repair information on hard drives or hard disks. Hard drives are magnetic data storage devices. They are used in most desktop, laptop, and server due to their low cost and high data density.

101 Vragen Bekijk alle

reformatting for mac and stuck in erase mode

Went to utilities, selected toshiba external HD, hit erase and won't come out of erase mode.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try formatting the drive rather than erasing it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

ladyjay22 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 1

Afgelopen 7 Dagen: 3

Afgelopen 30 Dagen: 14

Altijd: 814