Ga door naar hoofdinhoud

The JXD S7800B is a tablet/game console that runs on an Android operating system and has built-in controls.

11 Vragen Bekijk alle

How to change just the black plastic caps on the joystick?

Hi everyone just wanted to ask if anyone knows how to change just the black plastic caps on the joystick? Can i just pull them off or do I have to open the whole unit. Thanks in advance

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

This may help you get it apart.

How to open a JXD S7800B (PoV disassembly). - YouTube

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Wayne H zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 10