Ga door naar hoofdinhoud

These are nice Bluetooth headphones – I like the elegant, minimalistic yet very well-functioning bracket design. Great sound as well!

1 Vragen Bekijk alle

Right side speaker not working.

I have an issue with yesterday right-side speaker not working. How to dismantle speaker

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

most headphones have screws hidden away under the earpads.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ARUN TIWARI zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 16