Ga door naar hoofdinhoud

Ordering a Part for this inverter generator

How do I order parts?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @aard,

Ifixit does not sell parts for your generator.

Search online for Ryobi Inverter Generator RYI4022X (2019) parts to find online suppliers that suit you best.

Here’s a supplier (example only) which shows the parts and also the manufacturer’s part numbers.

Knowing the part number is helpful because you can then search for the part number only to find other suppliers as well. The part numbers are in red in the supplier link above

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David G Joseph zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 33