Ga door naar hoofdinhoud

The 2008-2014 (fifth generation) Honda City was unveiled in Bangkok, Thailand in September 2008. In South Africa, the Honda City is called the Honda Ballade.

22 Vragen Bekijk alle

clucth master cylinder replacement

did replaced clutch master cylinder, did bleed the line still wont pressurise the line?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Did you bench bleed the master cylinder before you installed it on the car?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joe Litang zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 52