Ga door naar hoofdinhoud

Tips om optimaal van iFixit te genieten.

22 Vragen Bekijk alle

Ifixit driver swivel cap keeps coming off

Love my Ifixit tool kit. The driver swivel cap came off last week and now it keeps unscrewing while I am using it. So I have to check it every 5 minutes and screw it back on. I use this for my job as a computer field service tech. It gets used a lot.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @musicmano

Contact iFixit about the problem and get a replacement.

There is a lifetime warranty on most tools sold by iFixit.

Here’s a link that may help.

There is a Contact us link in the article

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David Thompson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 11

Afgelopen 30 dagen: 49

Altijd: 1,312