Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

iPod will not restore (error 1439)

Hello! I recently got an iPod nano (2nd gen) and I needed to restore it. Every time I restore, I hear an ejecting noise from my computer. Then I hear the plugin sound and it says (error 1439- unknown error) when restoring through iTunes, please help!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

try this: iPod cannot be restored..

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Duck zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 14

Afgelopen 30 dagen: 37

Altijd: 749