Ga door naar hoofdinhoud

Service and repair information for pulse oximeter machines.

4 Vragen Bekijk alle

Screen is not getting on

Screen is dead. Have changed battery

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

You might need to disassemble it to have look for damaged components or broken screen.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Block Image

Block ImageI have the same issue but didn’t seen anything wrong visually.

the model is UR-60 by a Chinese manufacturer named “Uray”.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Waqar Ahmad zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 531