Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore Model Number 970-678431 is an inductive cook-top range with single door oven and warming-drawer.

16 Vragen Bekijk alle

Power element burner top is not working

Block Image

one of my burners isn’t working (or it went out) how do I fix it)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

https://www.searspartsdirect.com/diy/rep...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

wm_alvarez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 636