Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

5170 Vragen Bekijk alle

After changing battery logo flashes

Changed battery flashing logo

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Some things you can try.

·         Check the connector is sitting flush.

·         Rule out the battery being faulty by replacing it with your old one.

·         Try updating the phone with iTunes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Barney Zeitz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 10