Problem with internal speaker

I don’t find my internal speaker loud enough.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hi,

Do you mean the loudspeaker or the earpiece receiver?

Is the phone in a case at all?

door

Voeg een opmerking toe