Ga door naar hoofdinhoud

D1760-2 DECT 6.0 Cordless Home phone with caller ID.

190 Vragen Bekijk alle

How to change handset number?

Purchased a refurbished Uniden DECT 6.0, D1760-3. Handsets are numbered 2, 3 and 4. How do I change handset number so they are 1, 2 and 3?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @red1234 ,

Try resetting and re-registering the handsets in the wanted order, i.e. reset all the handsets and then re-register the wanted #1 handset first, then #2, then #3.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

3 opmerkingen:

Reset all three handsets, then registered them. The base assigned new numbers to the handsets, but they're still 2, 3 and 4. Guess I don't get a handset #1.

door

Hi @red1234

Just curious, did you try the "base unavailable" option when resetting, as shown in the link just to see if that alters anything?

door

No, but I'll give it a shot. Thanks.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jody zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 631