I cant hear people when they call me

when i call people it works fine, but when people call me i cant hear them and they cant hear me?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe