Ga door naar hoofdinhoud

The JBL Clip 2 is a Bluetooth speaker produced by JBL in 2015. Rugged and highly portable, the Clip 2 is an impressive mobile speaker solution.

20 Vragen Bekijk alle

Lost cover to the speakers for I need to replace it

  1. I lost the speaker cover didn’t noticed it fell off can I get a replacement co
Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi

Two options:

Search online for JBL Clip2 Speaker Storage Bag or JBL Clip2 hard case travel storage bag to get the particular sort that you want.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ramona De La Paz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 138