Ga door naar hoofdinhoud

Guides for the LTE version of the iPad Mini 4—model A1550. Announced on September 9, 2015, the iPad Mini 4 is the successor to the iPad Mini 3.

35 Vragen Bekijk alle

Home button is not working after screen replacement?

I replaced the new screen of iPad Mini 4 with same original home button. But Home button does not work. Does it requires any microsoldering to home button work with new screen ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

As long as the button wasn’t damaged and it was seated in the connector properly, it does not require micro soldering.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

iRepairMan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 77