Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Hybrid bicycle manufactured by Specialized.

5 Vragen Bekijk alle

Where can I buy a replacement suspension fork for my expedition?

The forks on my Expedition have frozen (rust) and no longer move. I need a replacement fork or possible a way to rebuild my forks. I prefer replacement forks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi @shaunald ,

Try the manufacturer and ask where they can be found.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shaun Sheahan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 20