Ga door naar hoofdinhoud

General Motors' GMT400 platform.

83 Vragen Bekijk alle

Where is my fuel filter located?

where is my fuel filter located?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

How about a 96 Sanoma.. Does anyone know where the Fuel Filter is located..

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It is on the inside of the frame rail on the left side (driver) just about even with the back of the front door. Here are some good instructions on it. Good Luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 9

2 opmerkingen:

where the fuel filter

door

Did you read the above answer?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jeanne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 44

Altijd: 25,110