Ga door naar hoofdinhoud

Released mid-2013, the Pacific Image Electronics PowerSlide 3600, with a 50-slide magazine, can prescan or scan the entire magazine with a single command.

2 Vragen Bekijk alle

I need my scanner fixed a slide got jammed inside

Slide cannot be removed?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Did you look at this guide? Replace screen light guide

That guide seems to show how to disassemble the slide path so it could be followed to extract a stuck slide I expect.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul Cohen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 96