Ga door naar hoofdinhoud

Dishwasher by Bosch identifiable by the model number SHU5315UC-06 or SHU5315UC/06.

11 Vragen Bekijk alle

Is the dishwasher safe to run or should I turn it off

I got the IE error code when I turned off the hot water to the house due to a broken water heater. Is the dishwasher safe to run or should I turn it off until the hot water heater is repaired?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Hi,

Please confirm the make and model number of the dishwasher?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

My dishwasher will not run if I shut the hot water line off. Iy does not have to be hot water just water from the hot line.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jesse_brumbaugh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 35