Ga door naar hoofdinhoud

A programmable brewing machine by Keurig. This coffee maker uses K-Cup Pods and K-Carafe Pods to brew a variety of hot and cold drinks. Model Number: K2.0-400 Serial Number: 401.0200.1410931

63 Vragen Bekijk alle

Where can I find the water filter in my keurig400

where can i find the water filter in my keurig400 2.0 serial 40104430123892

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Ana Gallardo the water filter for your Keurig is located inside the water reservoir located on the left-hand side of the machine. You can get replacement filters at places like Walmart or Amazon.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ana Gallardo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 23

Altijd: 832